Rodzina

  • Użyj układu kompaktowego

Melania Cegłowska - interaktywne drzewo

Ernesta Winter
Melania Cegłowska 1899
Aleksander Winter 1903
Franciszek Cegłowski 18661955
Zuzanna Ratka 18631958
Joannes Cegłowski 18361906
Rosalia Osowska 18361896
Catharina Czuprińska 1856
Casimirus Cegłowski 1793
Marianna Grabowska 17961857
Casimirus Grabowski 1768
Eva Karasiewicz 1776
Johann Czupriński
Catharina Komorowska
Ignatz Radka 18321898
Hieronima Damrat 18321915
Jacobus Radka 1795
Catharina Karpussowna 17901831
Anna Dobrzenska 18141833
Catharina Rozemska 18111833
Mathias Damrat 17961868
Marianna Tkaczyk 18041839
Barbara Wiśniewska 1813
Franciscus Tkaczyk 17811851
Elisabeth Kalitowska 17821871
Jakob Winter 18591932
Anna Cesarska 18661938