Rodzina

  • Użyj układu kompaktowego

Magdalena Zaremba - interaktywne drzewo

Magdalena Zaremba 1776
Antoni Zaremba 17481823
Marianna Szumała 17481828