Dalsza rodzina

  • Użyj układu kompaktowego

Paulus Tomaszewski - interaktywne drzewo

Paulus Tomaszewski 1820
Joannes Tomaszewski 17811825
Elisabeth Topolińska 1786