Rodzina

Mapa rodowa - Aleksander Winter


1 osoba jest wyświetlona spośród wszystkich 15 z 4 pokoleń.
2 osoby mają nieznane współrzędne miejsca urodzenia: Jakob Winter, Anna Cesarska.