Rodzina

Mapa rodowa - Adam Fidura


6 osób jest wyświetlonych spośród wszystkich 15 z 4 pokoleń.
5 osób ma nieznane współrzędne miejsca urodzenia: Marianna Brzostek, Jan Fidura, Zofia Kot, Mateusz Ejdys, Elżbieta Zygmunt.