Rodzina

Mapa rodowa - Zuzanna Ratka


4 osoby są wyświetlone spośród wszystkich 15 z 4 pokoleń.
5 osób ma nieznane współrzędne miejsca urodzenia: Jacobus Radka, Anna Dobrzenska, Mathias Damrat, Franciscus Tkaczyk, Elisabeth Kalitowska.