Rodzina

Anton Karpinski + Josephina Adamska

8 dzieci

Rodzice Dziadkowie

Dane grupy rodzinnej
Ślub 25 lutego 1889